90 วัน ออมเปลี่ยนชีวิต สไตล์โยโกยามะ

90 วัน ออมเปลี่ยนชีวิต สไตล์โยโกยามะ เรื่องการออมเงิน หรือเก็บเงิน ถือเป็นเรื่องที่คนทุกวัยต้องให้ความสำคัญอย่างมาก ไม่ว่าท่านจะเป็นวัยผู้ใหญ่ วัยทำงาน  เด็ก หรือแม้แต่นักธุรกิจ นักลงทุน ต่างก็ต้องรู้จักการออมเงิน เพื่อเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉินทั้งนั้น ..