สุราเป็นพิษ ชีวิตอาจอันตรายได้!

การดื่มสุราในปริมาณมากในเวลาอันสั้นนั้นจะทำให้แอลกอฮอล์ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายอย่างรวดเร็ว ทำให้ร่างกายไม่มีเวลามากพอที่จะขับแอลกอฮอล์ออกจากร่างกายได้หมด ซึ่งภาวะ สุราเป็นพิษ (ALCOHOL POISONING) คือ การดื่มสุราในปริมาณมากจนถึงระดับอันตราย กระทั่งส่งผ..